Ali mora predsednik sodišča kot član personalnega sveta na podlagi samega zakona, in v personalni svet voljeni sodniki, na podlagi določb ZIntPK prijaviti tudi članstvo personalnega sveta?

Funkcionarji, v konkretnem primeru sodniki, morajo na obrazcih za poročanje podatkov o premoženjskem stanju pod točko »4. Podatki o drugih funkcijah oz. dejavnostih, ki jih opravljam poleg tega« vpisati tudi članstvo v personalnem svetu. Pri tem se označi, da poroča funkcijo, za katero ni zavezanec po ZIntPK.

Ali mora predsednik sodišča kot član personalnega sveta na podlagi samega zakona, in v personalni svet voljeni sodniki, na podlagi določb ZIntPK prijaviti tudi članstvo personalnega sveta?
Pomakni se na vrh