Uprava družbe je v mesecu decembru 2020 v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila imenovala določene osebe, katerih naloga bo izvesti oziroma sodelovati v postopku javnega naročanja v okviru svojih pristojnosti. V postopku oddaje javnega naročila je bila konec leta 2020 pripravljena razpisna dokumentacija, v dosedanji fazi postopka pa člani komisije dejansko še niso aktivno sodelovali v postopku javnega naročila. Ali so člani komisije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžni komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju do 31. 1. 2021, ali bo ta obveznost nastopila šele v letu 2022?

Komisija ocenjuje, da osebe, odgovorne za javna naročila, postanejo zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, ko na podlagi izdanega sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in osebe, ki pričnejo s sodelovanjem pri javnem naročilu v okviru nalog in so opredeljene v 10. točki 4. člena ZIntPK (torej ko odločajo, potrjujejo in predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, ocenjujejo ponudbe oziroma naročniku predlagajo izbor ponudnika).

Če te osebe v letu 2020 v okviru postopka javnega naročila niso odločale, potrjevale in predlagale vsebine razpisne dokumentacije, niso zavezane za prijavo premoženjskega stanja do 31. 1. 2021. Če pa bodo v letu 2021 opravljale te naloge, bodo morale prijaviti premoženjsko stanje do 31. 1. 2022.

Uprava družbe je v mesecu decembru 2020 v strokovno komisijo za oddajo javnega naročila imenovala določene osebe, katerih naloga bo izvesti oziroma sodelovati v postopku javnega naročanja v okviru svojih pristojnosti. V postopku oddaje javnega naročila je bila konec leta 2020 pripravljena razpisna dokumentacija, v dosedanji fazi postopka pa člani komisije dejansko še niso aktivno sodelovali v postopku javnega naročila. Ali so člani komisije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžni komisiji sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju do 31. 1. 2021, ali bo ta obveznost nastopila šele v letu 2022?
Pomakni se na vrh