Poslovodne osebe

Ali so prokuristi in člani organov nadzora, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv zavezanci za poročanje premoženjskega stanja?

Prokuristi in člani organov nadzora, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv so zavezanci za poročanje premoženjskega stanja, če gre za prokuriste SDH in člane nadzornega sveta SDH ali za člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družbv skladu z 62. členom Zakona o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14), ki je[…]

Pomakni se na vrh