IACA

iacaMednarodna akademija za boj proti korupciji (IACA – International Anti-Corruption Academy) je samostojna mednarodna organizacija za izobraževanje, poklicno usposabljanje in raziskovanje na področju boja proti korupciji, predstavlja pa tudi podij za povezovanje in mednarodno sodelovanje v boju proti korupciji. Akademija je nastala kot skupna iniciativa Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNDOC – United Nations Office on Drugs and Crime), Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), Republike Avstrije in drugih deležnikov, med njimi tudi Slovenije, kot odziv na razširjenost korupcije po svetu in odgovor na pomanjkljivosti obstoječega izobraževanja na temo preprečevanja in zatiranja korupcije.

Sedež akademije je v mestu Laxenburg v Avstriji. Članstvo v akademiji je omejeno na države članice Združenih narodov in mednarodne organizacije. Slovenija, kot ustanovna članica, se bo v prihodnjih mesecih potegovala za mesta v organih organizacije ter na ta način aktivno sodelovala in vplivala na oblikovanje kakovostnih vsebin za slovenske organe preventive, nadzora, odkrivanja in pregona.

IACA: www.iaca-info.org