OZN

oznOrganizacija Združenih narodov (OZN) je mednarodna organizacija suverenih držav, ustanovljena po drugi svetovni vojni z namenom ohranjanja mednarodnega miru in varnosti, razvoja prijateljskih odnosov med narodi, spodbujanja socialnega napredka, boljšega življenjskega standarda ter človekovih pravic. Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992.

Z vidika omejevanja korupcije je pomemben dokument Konvencija ZN proti korupciji (UNCAC – UN Convention against Corruption), katere glavni poudarki so usmerjeni v ukrepe preprečevanja korupcije (tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju), dosledno preganjanje in kaznovanje koruptivnih dejanj ter mednarodno sodelovanje na področju preprečevanja in boja proti korupciji. Ukrepi na področju preprečevanja korupcije vključujejo model preprečevanja korupcije, ustanovitev protikorupcijskih organov v posameznih državah članicah, večjo transparentnost financiranja volilnih kampanj in političnih strank, preglednost in odgovornost na področju javnih financ, delovanje v skladu z etičnimi kodeksi uslužbencev, ustrezne disciplinske ukrepe, sodelovanje vladnih in nevladnih organizacij, osveščanje javnosti o korupciji ter mednarodno sodelovanje na vseh področjih boja proti korupciji. Konvencija zahteva tudi ureditev zakonodaje na način, da ta zajame vsa področja korupcije, opredeljena v konvenciji. Posebej pa se zavzema za vrnitev nacionalnega bogastva in premoženja, ki je bilo nelegalno odtujeno predvsem v državah v razvoju, kjer sta ponavadi prisotni visoka stopnja korupcije ter podkupljivost uradnikov.

V okviru UNCAC od leta 2010 potekajo stalna samoocenjevanja držav glede implementacije UNCAC. Slovenija je v prvem letu ocenjevanja sodelovala – skupaj s Poljsko – pri evalvaciji ukrajinske zakonodaje. V drugem letu samoocenjevanja držav pogodbenic UNCAC (2011/2012) je Slovenija, skupaj s Hondurasom, sodelovala pri ocenjevanju Kolumbije. Slovenija je bila na vrsti jeseni 2012, v tretjem ocenjevalnem letu.

Besedilo konvencije ter več informacij o ukrepih za preprečevanje korupcije ter delovanju OZN je dostopnih na spodnjih povezavah: