Sporazumi in memorandumi

V korupcijska dejanja se nenehno vpleta mednarodni element, zato lahko učinkovit boj in preprečevanje korupcije potekata le v sodelovanju z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. Upoštevajoč zahteve mednarodnih pravnih aktov proti korupciji in z namenom krepitve medsebojnega sodelovanja z drugimi institucijami ter učinkovitejšega preprečevanja in boja proti korupciji v Republiki Sloveniji, je komisija sklenila vrsto memorandumov o sodelovanju: