Pristojnosti in naloge

Komisija ima širok nabor pristojnosti, vse od preprečevanja korupcije in krepitve integritete do nadzora ter preiskovanja sumov domnevnih koruptivnih ravnanj in drugih nepravilnosti. A pri tem, v nasprotju s prepričanjem mnogih, komisija nima policijskih pooblastil. Primerov torej ne preiskuje s tehnikami, kot to počne policija, in tudi nima pristojnosti za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov. Komisija tako preiskuje tisti del ravnanj, pri katerih obstaja sum korupcije ali drugih nepravilnosti, za obravnavo katerih je pristojna. Vsekakor pa komisija s policijo in tožilstvom sodeluje ter ju sproti obvešča o zaznanih sumih kaznivih dejanj. Z obema organoma nato po potrebi sodeluje tudi pri odkrivanju teh kaznivih dejanj.

Pristojnosti in naloge komisije primarno določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, dodatno pa jih opredeljuje poslovnik komisije. Kako so strukturirane njene pristojnosti in naloge, določa Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Pristojnosti in naloge komisije se razlikujejo glede na posamezna področja dela komisije, in sicer: