Lobisti in lobiranci

Prosimo vas, da upoštevate priložena Navodila za izpolnjevanje obrazcev.

Lobiranci:

Komisija je pripravila obrazce za lobirance, ki so dolžni poročati podatke o stiku z lobistom in prijaviti prepovedana ravnanja lobiranja. Uporaba obrazcev ni obvezna, je zgolj pripomoček, ki ga je Komisija pripravila, da bi lobirancem olajšala delo. V kolikor lobiranci ne poročajo na obrazcih, mora njihova prijava vsebovati vse podatke iz 68., 69. oziroma 71. člena ZIntPK.

Pred izpolnjevanjem obrazcev vam svetujemo, da si podrobno preberete priložena navodila, v kolikor pa boste pri izpolnjevanju obrazcev imeli težave, se lahko za pomoč obrnete na nas.

Lobisti:

Komisija je pripravila obrazce za bodoče in že registrirane lobiste. Uporaba obrazcev ni obvezna, je zgolj pripomoček, ki ga je komisija pripravila zato, da bi lobistom olajšala delo. V kolikor lobisti ne bodo uporabili obrazcev, so dolžni navesti vse podatke iz 58., 63. in 64. člena ZIntPK.

Pred izpolnjevanjem obrazcev vam svetujemo, da si podrobno preberete priložena navodila, v kolikor pa boste pri izpolnjevanju obrazcev imeli težave, se lahko za pomoč obrnete na nas.

Obrazci: