Prejeta darila

V skladu z novelo ZIntPK-C, ki velja od 17. 11. 2020, so subjekti javnega sektorja, dolžni voditi seznam prejetih daril (protokolarnih in priložnostnih). Seznam daril za preteklo leto posredujejo Komisiji do 31. marca tekočega leta, preko elektronskega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Komisije.

V seznam daril se vpisujejo le darila, ki so jih prejele uradne osebe oziroma njihovi družinski člani  ter osebe, ki so darilo sprejele v imenu subjekta javnega sektorja in katerih vrednost presega 50 evrov.

Obrazci:

Obrazec za prijavo prejetih daril: ta obrazec je namenjen subjektom javnega sektorja, ki morajo podatke o prejetih darilih sporočiti Komisiji. V obrazec subjekt javnega sektorja vnese podatke o darilu, ki ga je prejela uradna oseba oziroma njeni družinski člani  ter osebe, ki so darilo sprejele v imenu subjekta javnega sektorja. Komisiji organ omenjeni obrazec posreduje najkasneje do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, lahko pa se vnos daril izvaja tudi sproti in tako subjekt javnega sektorja izpolnjene elektronske obrazce Komisiji pošilja že tekom leta.