Splošna navodila

 

V obrazce morate vnesti vse zahtevane podatke. Pred dokončno potrditvijo obrazca izberite možnost “PREDOGLED” in preverite, ali ste vse podatke vnesli pravilno. Če želite popraviti podatek ali dodati vrsto podatkov, izberite možnost “POPRAVLJANJE” in ustrezno dopolnite oziroma popravite podatke.

Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca so zapisana tudi v samem obrazcu, skozi katerega vas bo vodil sistem. S potrditvijo vnosa se ustvari PDF dokument (potrditveni dokument), ki ga natisnite in lastnoročno podpisanega posredujte po klasični pošti na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. V kolikor razpolagate z veljavnim elektronskim podpisom (kvalificiranim digitalnim potrdilom), lahko omenjeni potrditveni PDF dokument podpišete z njim in ga pošljete na elektronski naslov: anti.korupcija(at)kpk-rs.si

Za podpis PDF dokumenta potrebujete ustrezno programsko opremo, na primer: Adobe writer, ProXSign PDF komponento … uporabite lahko tudi katero od brezplačnih programskih orodij, na primer JSignPdf, dosegljivo na tej povezavi.

Opozarjamo vas, da na natisnjeni obrazec ne vpisujte novih podatkov oziroma jih ne popravljajte. Če so potrebni popravki ali spremembe, obrazec izpolnite na novo in komisiji posredujte samo zadnji, torej pravilno izpolnjeni obrazec. Ko bo komisija prejela podpisani obrazec, bo podatke prek črtne kode vnesla v ustrezno evidenco.

Opozorilo: Sistem je zasnovan na način, da se podatki izbrišejo, v kolikor komisija v 15-ih dneh od izpolnjevanja podatkov ne prejme podpisanega obrazca. V tem primeru se šteje, da o zavezancih niste poročali.

Komisija podatke varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št 94/07-UPB in spremembe). Slednji so med prenosom in na strežniku šifrirani, tako da je ustrezno poskrbljeno za njihovo zavarovanje; komisija podatke v skladu s 76. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije hrani 10 let.

Opustitev posredovanja podatkov o zavezancih po vsaki spremembi je prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 4.000 evrov.

V primeru kakršnihkoli tehničnih težav vas prosimo, da nam pošljite e-pošto z opisom nastalih težav (sporočilu lahko priložite zaslonske posnetke, prosimo pa vas tudi, da nam sporočite kateri brskalnik in operacijski sistem uporabljate) ali nas v času uradnih ur pokličite na 01/400-57-10.

Če imate težave pri odpiranju PDF obrazcev v brskalniku (predvsem velja za Google Chrome), pri odpiranju obrazca uporabite sistemski PDF pregledovalnik in ne PDF pregledovalnik, ki je vgrajen v brskalnik:
chrome_pdf