Nadzor in preiskave

Komisija izvaja nadzor in preiskuje primere sumov korupcije in drugih kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) v okviru svojega drugega organizacijskega stebra – Službe za nadzor in preiskave (SNAP). Službo sestavljajo zaposleni, ki se ukvarjajo s preiskavami sumov koruptivnih ravnanj in drugih kršitev iz pristojnosti komisije, pooblaščenka za nasprotje interesov in pooblaščenka za lobiranje.

Služba za nadzor in preiskave (SNAP) se ukvarja tudi z zaščito prijaviteljev, nadzorom nad nezdružljivostjo funkcij, omejitvami pri sprejemu daril, omejitvami poslovanja in nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev. Predstavlja pa tudi generator za upravne in prekrškovne postopke.