Tabela nezdružljivosti

Komisija za preprečevanje korupcije je v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (delovno področje lokalne samouprave prehaja v resorno pristojnost Ministrstva za pravosodje in javno upravo) in Ministrstvom za javno upravo pripravila dve ločeni tabeli, eno za funkcionarje in drugo za javne uslužbence, v zvezi z nezdružljivostjo opravljanja funkcij in dejavnosti.