Pojasnila

Komisija za preprečevanje korupcije je na seji 5. marca 2021 na podlagi prvega odstavka 11. člena in 8. alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sprejela Sistemsko pojasnilo o omejitvah oziroma prepovedi poslovanja po ZIntPK. Pojasnilo je začelo veljati 1. aprila 2021 in je nadomestilo predhodno sprejeti pojasnili.