Seznam omejitev poslovanja

EVIDENCA SUBJEKTOV, s katerimi veljajo omejitve poslovanja po ZIntPK.

POSEBNO OPOZORILO:

Seznam omejitev poslovanja

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, je informativne narave. Seznam vsebuje podatke, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije prejme od zavezanih organov. Funkcionarji morajo svojemu organu sporočiti podatke o povezanih subjektih v mesecu dni po nastopu funkcije, morebitne spremembe pa nato v osmih dneh od nastanka spremembe. Organ je dolžan Komisiji sporočiti podatke v 15 dneh od prejema podatkov. To pomeni, da lahko ob nastopu funkcije traja do 45 dni, da se določen subjekt vpiše na seznam, v primeru sprememb pa lahko vpis traja do 23 dni. Omejitve poslovanja veljajo po zakonu od trenutka, ko nastanejo, in so neodvisne od vpisa na seznam – če določenega subjekta ni na seznamu (ker še ni vpisan ali iz drugih razlogov), to ne pomeni, da omejitve poslovanja s tem subjektom ne veljajo.