Gostovanje predsednika Komisije v Studiu ob 17h: zaščita žvižgačev

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) je bil v torek, 20. septembra 2022, eden izmed gostov radijske pogovorne oddaje Studio ob 17h, v kateri je predstavil načrtovane pristojnosti in odgovornosti Komisije ob sprejetju novega zakona o zaščiti prijaviteljev. V studiu so se mu pridružili dr. Igor Šoltes, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, Igor Klančnik,[…]

Vodji služb na Komisiji danes predavali izvajalcem ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost

Vodji služb na Komisiji Katja Mihelič Sušnik, vodja Službe za nadzor, in mag. Vita Habjan Barborič, vodja Službe za preventivo, sta danes predavali na seminarju Zaznavanje korupcije, nasprotij interesov in goljufij pri izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je organiziral Urad RS za okrevanje in odpornost. Seminar je bil namenjen predstavnikom nosilnih organov[…]

Sklic 35. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 35. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 22. 9. 2022, ob 9.00[…]

Uslužbenke Komisije danes o institutih ZIntPK na dveh usposabljanjih

Sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes izvedle dve usposabljanji na daljavo: vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in Sanja Marić, nadzornica višja svetovalka v Službi za nadzor, sta znanje predali na Univerzi na Primorskem, vodja Službe za nadzor na Komisiji Katja Mihelič Sušnik pa je predavala na 2. konferenci javnega sektorja v[…]

Da bo integriteta v naši družbi postala standard

Komisija za preprečevanje korupcije v petek, 30. septembra, ob 10.00 v Grand Hotelu Union v Ljubljani organizira posvet Integriteta v odnosu do legalnosti in legitimnosti. Številni strokovnjaki in najvišji predstavniki slovenske politike bodo iskali in predstavili praktične rešitve, kako na vseh ravneh družbe, s posebnim poudarkom na nosilcih javnih funkcij, krepiti integriteto, da bi ta[…]

Supervolilno leto za zavezance za prijavo premoženjskega stanja posebno živahno

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) letos zaradi pomladanskih državnozborskih volitev beleži večje število prijav na področju premoženjskega stanja, po katerih so stari in novi zavezanci Komisiji poročali bodisi ob nastopu opravljanja funkcije, ob njenem prenehanju ali zgolj spremembi. Večje število prijav pričakujemo tudi v prihajajočem jesenskem volilnem času, ko se bodo odvijale tako lokalne kot[…]

Komisija zaključila postopek v zvezi z nepravilnostmi pri podeljevanju koncesij za izvajanje študijskih programov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila z obravnavo prijave glede nepravilnosti pri podeljevanju koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, ki se je nanašala na ravnanje 14. Vlade RS. Komisija kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ni potrdila, zato je postopek v zadevi ustavila in prijavo odstopila v[…]

Sklic 34. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 34. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 14. 9. 2022, ob 10.00[…]

Sklic 33. seje senata KPK

Na podlagi 18. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, št. 158/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21) sklicujem 33. sejo senata Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija), dne 9. 9. 2022, ob 10.30[…]

Odločitev o nasprotju interesov: Andrej Mešič

Komisija je zoper kršitelja Andreja Mešiča vodila postopek o prekršku in izdala odločbo o prekršku zaradi kršitve prvega odstavka 38. člena ZIntPK in posledično storitve prekrška po deveti alineji prvega odstavka 77. člena ZIntPK, ki je postala pravnomočna 26. 8. 2022. V nadaljevanju objavljamo podatke skladno z določbo šestega odstavka 13. člena ZIntPK. KRŠITELJ: Andrej[…]

Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar