Ocene tveganj


Analize elektronskih registrov in ocene tveganj

V letu 2014 je Komisija za preprečevanje korupcije uvedla elektronski register tveganj in s tem vzpostavila tudi izhodišča za nadzor in obdelovanje podatkov iz načrtov integritete na državni ravni.

Načrt integritete je ključno preventivno orodje, s pomočjo katerega institucije javnega sektorja krepijo integriteto zaposlenih, institucije in posledično javnega sektorja kot celote. Je strateški, razvojni in obenem operativni proces, v katerem se oceni izpostavljenost posameznih subjektov javnega sektorja kršitvam integritete in korupcijskim tveganjem, njegov bistveni del pa je register tveganj, v katerem zavezanci navedejo vsa identificirana tveganja v svojem okolju, določijo verjetnost uresničitve tveganja in potencialno škodo, ki bi zaradi tega nastala, ter predvidijo ukrepe za omejitev, obvladovanje oziroma odpravo posameznega tveganja, na podlagi verjetnosti uresničitve tveganja in potencialne škode pa se s pomočjo tako imenovane temperaturne mape določi skupna ocena tveganja.

Izdelane analize in ocene tveganj tako izhajajo iz elektronskih registrov tveganj istovrstnih zavezancev in temeljijo na podatkih o tveganjih za korupcijo in kršitev integritete, ki jih identificirajo zavezanci sami. Komisija te podatke primerja tudi z lastnimi bazami obravnavanih primerov; ti namreč bolj objektivno osvetljujejo subjektivna zaznavanja zavezancev in v tovrstnih ocenah tveganj predstavljajo merilo relativizacije zapisom v registrih tveganj.


Analiza načrtov integritete, obvladovanja korupcijskih tveganj in tveganj za neintegritetnega ravnanja ter uporabe protikorupcijske klavzule v javnih zavodih lekarnah ter priporočila in navodila komisije (2018)

Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter priporočila šolam glede upravljanja identificiranih tveganj (2017)

Ocena korupcijskih tveganj in tveganj za kršitev integritete v slovenskih občinah ter priporočila občinam glede upravljanja identificiranih tveganj (2015)