Usposabljanja


Komisija za preprečevanje korupcije z namenom osveščanja  in preventive izvaja brezplačna usposabljanja za vse organizacije javnega sektorja v Sloveniji.

Če ste v svoji organizaciji zaznali potrebo po vsebinah s področja etike javnega sektorja, načrta integritete, preprečevanja korupcije, nasprotja interesov, zaščite prijaviteljev, lobiranja ali s katerega drugega področja, ki ga pokriva komisija, lahko na nas naslovite zaprosilo.

Za lažjo koordinacijo vas prosimo, da v njem navedete svoj organ, okvirni termin, predvideno število udeležencev in – ključno – vaše poklicne dileme oz. konkretna vprašanja, ki so se zaposlenim pojavila pri njihovem delu. Komisija vas bo po preučitvi zaprosila kontaktirala in vam predstavila možnosti za izvedbo usposabljanja.

Vse uslužbence v javnem sektorju vabimo tudi k udeležbi na seminarju, ki ga dvakrat letno organizira Upravna akademija. Tudi na tem usposabljanju so predstavljena vsa področja Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, predavatelji komisije pa so na voljo tudi za vaša vprašanja.

Maja Divjak, koordinator usposabljanj

anti.korupcija(at)kpk-rs.si