“Povej z majico” (2012)


Ustvarjalni natečaj za osnovne šole, tokrat pod sloganom »Povej z majico«

Pozitiven odziv sodelujočih učencev in njihovih mentorjev/učiteljev ter širše javnosti in sporočilnost izdelkov, ki so jih v okviru ustvarjalnega natečaja komisije v preteklem letu izdelali učenci osmih razredov osnovnih šol sta nas vzpodbudila, da projekt – v nekoliko spremenjeni obliki – ponovimo tudi letos. Poimenovali smo ga “Povej z majico”, saj bodo določeni izdelki, ki bodo nastali v okviru tega natečaja, uporabljeni za tisk na majice.

Namen projekta ostaja enak – mladostnike smo želeli vzpodbuditi k razmišljanju o vsebinah, povezanih z vrednotami kot so poštenost, pravičnost, enakost in integriteta posameznika, o posledicah, do katerih lahko pride, kadar posameznik in družba teh vrednot ne gojita in razvijata, ter ključno – razvijati sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s katerimi se mladostniki vsakodnevno soočajo. Osnovne šole, ki so se prijavile na natečaj – k sodelovanju se je prijavilo 18 osnovnih šol iz najrazličnejših koncev Slovenije – so vsaj eno šolsko uro pri predmetu Državljanska vzgoja in etika namenile področju integritete posameznika ter njegovim temeljnih vrednotam v (so)odvisnosti s pojavom korupcije v družbi. Učenci so nato svoja razmišljanja o predavanih vsebinah izrazili pri predmetu Likovna vzgoja, in sicer v obliki grafita, kratke misli, besedne zveze, izjave, preproste skice in drugega, pri čemer je bila edina omejitev uporaba črno-bele tehnike na formatu A4 – upoštevati je namreč bilo treba, da bodo končni izdelki (skice, grafiti, misli ipd.) uporabljeni za tisk na majice. Šole so nato same izbrale pet (5) izdelkov ter jih posredovale komisiji, končni izbor pa je opravila posebna natečajna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki različnih strok, in sicer:

 • Urban Vehovar iz Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem;
 • Aljana Primožič, karikaturistka;
 • Ines Pusovnik, dijakinja 9. razreda I. OŠ Žalec – dobitnica priznanja za svoje delo “Vedno s pogledom na boljšo prihodnost” lanskoletnega ustvarjalnega natečaja;
 • Boris Gramc, višji nadzornik za omejevanje korupcije pri Komisiji za preprečevanje korupcije.

Vsem prijavljenim šolam in natečajni komisiji, ki je opravila končni izbor izdelkov, se zahvaljujemo za sodelovanje.


Izbor izdelkov

Člani natečajne komisije so 8. 11. 2012 pregledali vse prejete izdelke, ki jih je posredovalo 16 osnovnih šol, in sicer:

 1. OŠ Toneta Čufarja, Maribor;
 2. OŠ Sostro, Ljubljana;
 3. OŠ Majde Vrhovnik, Ljubljana;
 4. Prva OŠ Slovenj Gradec;
 5. OŠ Antona Martina Slomška, Vrhnika;
 6. OŠ Antona Globočnika, Postojna;
 7. OŠ Belokranjskega odreda Semič, Semič;
 8. OŠ Gabrovka-Dole, Gabrovka;
 9. OŠ Primoža Trubarja, Velike Lašče;
 10. OŠ Podgora Kuteževo, Ilirska Bistrica;
 11. OŠ Tržič;
 12. OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, Hrastnik;
 13. OŠ Miklavž na Dravskem polju;
 14. OŠ Kapela, Radenci;
 15. OŠ Središče ob Dravi in
 16. OŠ Petrovče.

Med 70 izdelki so izbrali 12 tistih, ki so po njihovem mnenju v največji meri ustrezali vsebinskim in oblikovnim (likovnim) kriterijem. Komisija je pri ocenjevanju upoštevala naslednje kriterije: sporočilnost, izvirnost in likovni izraz ter – brez določitve vrstnega reda –  izbrala naslednje izdelke:

IME IN PRIIMEK AVTORJA, NASLOV DELA     OSNOVNA ŠOLA MENTOR
Ajda Brndušić “Povej”     OŠ Toneta Čufarja Maribor Jožica Lešnik Švajger
Hana Mlinarič “Povej”     OŠ Toneta Čufarja Maribor Jožica Lešnik Švajger
Lana Zagorac “Povej”     OŠ Toneta Čufarja Maribor Jožica Lešnik Švajger
Nina Sojer “Naučeni, da ne vidimo očitnega”     OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana Marsel Šnepf in
Edvard Ilar
Ana Šetina “Happy planet”     OŠ Podgora Kuteževo Brigita Boštjančič Baša in Stanka Benigar
Anej Ogrizek “Povej z majico”     OŠ Antona Globočnika Postojna Mirela Bubnič in Romana Harmel
David Vabšek “Pometimo s korupcijo”     OŠ Miklavž na Dravskem polju Ana Koritnik
Laura Marinič “Ujeti v krizi”     OŠ Kapela, Radenci Ida Petek
Tim Železnik “Med črnim in belim”     OŠ Gabrovka-Dole Barbara Težak in Maja Sever
Urška Jelševar “Čemu bom rekla ne!”     OŠ Gabrovka-Dole Barbara Težak in Maja Sever
Ines Kaučič “Hočem ven!”     OŠ Središče ob Dravi Ivica Kanič in Vojka Havlas
Janja Žinko “Denar – politike vladar!”     OŠ Središče ob Dravi Ivica Kanič in Vojka Havlas

 


Slavnostna otvoritev razstave Ustvarjalnega natečaja KPK za osnovne šole “Povej z majico”

Komisija je v sodelovanju z Državnim zborom RS 3. 12. 2012 v preddverju velike dvorane Državnega zbora RS izvedla zaključni dogodek Ustvarjalnega natečaja za osnovne šole “Povej z majico”. S slavnostno otvoritvijo razstave, kjer so na ogled izdelki osnovnošolcev na temo preprečevanja korupcije, poštenosti, etike in spoštovanja teh vrednot in podelitvijo priznanj ter majic z izbranimi motivi učencem in njihovim mentorjem, je tudi uradno zaključen projekt, ki ga je komisija v sodelovanju s šestnajstimi osnovnimi šolami iz različnih delov Slovenije izvajala od septembra 2012. Projekt je komisija v sodelovanju z osnovnimi šolami sicer izvedla drugič zapovrstjo.

Zaključni dogodek je slavnostno otvoril predsednik Državnega zbora RS dr. Gregor Virant, ki je ob tej priložnosti še posebej izpostavil pomen zaupanja v družbi ter pozdravil projekt komisije, ki predstavlja nov pristop k temam, kot sta preprečevanje korupcije in krepitev integritete.

Namestnik predsednika KPK Rok Praprotnik je poudaril pomembnost preventivnega delovanja in osveščanja “že v šolskih klopeh”, saj na ta način mladi odrastejo v odgovorne posameznike, ki znajo ločiti med “prav” in “narobe” ter delovati etično. Prav tako je izrazil zadovoljstvo z velikim odzivom in pripravljenostjo osnovnih šol za sodelovanje v tovrstnih aktivnostih, svoje doživljanje projekta kot dobrega načina spoznavanja omenjenih tem pa je s prisotnimi delila tudi učiteljica iz Osnovne šole Središče ob Dravi, Vojka Havlas.

Razstava izdelkov bo v Državnem zboru RS gostovala do 7. 12. 2012, nato pa bo zaokrožila po različnih institucijah širom Slovenije.

Utrinki iz dogodka:

 


Razstava v februarju in marcu na Osnovni šoli Antona Globočnika Postojna

Od 18. 2. 2013 je razstava izdelkov natečaja “Povej z majico” na ogled v Postojni, in sicer v prostorih Osnovne šole Antona Globočnika. Likovni izdelek učenca te šole Aneja Ogrizka – pod mentorstvom učiteljic Mirele Bubnič in Romane Harmel – je bil uvrščen med dvanajsterico izdelkov, ki jih je posebna natečajna komisija izbrala kot najbolj izvirne in sporočilne.

Vtisi učencev:

»Akcija se mi je zdela zelo koristna in zanimiva. Slike prikazujejo osebna mnenja o korupciji in da bi bil svet lepši brez nje. Vse slike so na enako temo, pa čeprav so prikazane na različne načine, pa vendar vse sporočajo: Konec s korupcijo oz. ustavimo korupcijo.” Nika, 8.c

Mogoče bo malo pomagalo ustaviti korupcijo. Korupcija ni v redu. Svet je boljši brez korupcije.” Neja, 8.c

“Korupcijo bi morali v čim krajšem času zmanjšati oziroma ustaviti. Akcija je bila v redu.” NN

 


Izdelki natečaja v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper

Risbe in majice ustvarjalnega natečaja so bile od 19. 3. do 5. 4. 2013 na ogled v avli Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper/ Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria.

 


V aprilu izbrani izdelki na Osnovni šoli Središče ob Dravi

Od 9. do 23. 4. so bili izdelki ustvarjalnega natečaja razstavljeni v prostorih Osnovne šole Središče ob Dravi, ki že drugič zapovrstjo sodeluje na natečaju komisije. Izdelka kar dveh učenk te šole – Janje Žinko in Ines Kaučič – sta bila (pod mentorstvom učiteljic Ivice Kanič in Vojke Havlas) uvrščena med dvanajsterico najbolj izvirnih in sporočilnih.

Otvoritev razstave na šoli je potekala ob občinskem prazniku in v ta namen organizirani osrednji proslavi, kjer so si razstavljene izdelke lahko ogledali predstavniki občine, vabljeni gostje ter občani. Razstava je bila vse dni odprta za zainteresirano javnost, od 24. 4. dalje pa je na ogled v prostorih Občinske uprave Občine Središče ob Dravi.


Razstava na Osnovni šoli Kapela

Izdelki ustvarjalnega natečaja so od 4. do 25. 6. na ogled v prostorih Osnovne šole Kapela. Na razstavo so se uvrstili izdelki kar petih učenk te šole – Eme Dubrovski, Tie Dokl, Laure Šutja, Viktorije Šafarič in Laure Marinič. Slednja se je s svojim izdelkom uvrstila med dvanajsterico najbolj izvirnih in sporočilnih.

Otvoritev razstave na šoli je potekala ob zaključni šolski prireditvi, kjer so si razstavljene izdelke lahko ogledali predstavniki občine, starši in vabljeni gostje. »Razstava “Povej z majico” je gledalce navdušila, izrazili pa so tudi presenečenje nad razgledanostjo osmošolcev in razumevanjem pojmov korupcija, poštenost, laž, resnica, integriteta … “Ponosni smo, da razstava gostuje tudi na naši šoli,” je povedala Ida Petek, razredničarka 6. a razreda OŠ Kapela in mentorica nagrajene učenke.