Premoženjsko stanje funkcionarjev komisije

Vodstvo

dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Podatki o nepremičninah Stanovanjska hiša, parcela (delež 1/2)
Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah
14.061,15 EUR
Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih 32.742,59 EUR

mag. Uroš Novak, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Podatki o nepremičninah Stanovanje, garsonjera, garaža, kmetijsko zemljišče, stanovanjska hiša (delež 1/8)
Podatki o premičninah Osebno vozilo
Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah
23.432,44 EUR
Podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev 300 x KRKG in 36x TLSG

Simon Savski, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Podatki o nepremičninah Stanovanjska hiša, parcela (delež 1/2)
Podatki o premičninah Osebno vozilo, motorno kolo
Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih Skupna vrednost: 37.600 EUR