Premoženjsko stanje funkcionarjev komisije in obvestila Državnemu zboru

Vodstvo

dr. Robert Šumi, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije

Ob nastopu funkcije 1. 4. 2020
Podatki o nepremičninah Stanovanjska hiša, parcela (delež 1/2)
Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah
14.061,15 EUR
Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih 32.742,59 EUR
Sprememba premoženjskega stanja v letu 2020
Podatki o nepremičninah Odsvojitev 1/5 lastnega deleža stanovanjske hiše. Novo stanje deleža stanovanjske hiše je 2/5.

mag. Uroš Novak, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Ob nastopu funkcije 3. 4. 2018
Podatki o nepremičninah Stanovanje, garsonjera, garaža, kmetijsko zemljišče, stanovanjska hiša (delež 1/8)
Podatki o premičninah Osebno vozilo
Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah
23.432,44 EUR
Podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev 300 x KRKG in 36 x TLSG
Sprememba premoženjskega stanja v letu 2020
Podatki o nepremičninah Odsvojitev kmetijskega zemljišča
Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah Pridobitev: 100.000 EUR (od odsvojitve kmetijskega zemljišča)
Podatki o skupni vrednosti gotovine 25.446,34 EUR
Podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev Odsvojitev 36 x TLSG

Simon Savski, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Ob nastopu funkcije 1. 8. 2019
Podatki o nepremičninah Stanovanjska hiša, parcela (delež 1/2)
Podatki o premičninah Osebno vozilo, motorno kolo
Podatki o dolgovih, obveznostih oziroma prevzetih jamstvih Skupna vrednost: 37.600 EUR
Sprememba premoženjskega stanja v letu 2020
Podatki o premičninah Odsvojitev in pridobitev vozila
Podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah in hranilno-kreditnih službah 20.000 EUR

Obvestila Državnemu zboru RS o izpolnjevanju obveznosti po 21. členu ZIntPK

Obvestilo o omejitvah poslovanja_8.12.2020

Obvestilo o prijavi sprememb premoženjskega stanja_5.1.2021

Obvestilo o prijavi sprememb premoženjskega stanja_11.1.2021

Obvestilo o prijavi sprememb premoženjskega stanja_19.1.2021

Obvestilo o opravljanju pedagoške dejavnosti_25.2.2021

Obvestilo o odjavi premoženjskega stanja leto dni po prenehanju opravljanja funkcije_31.3.2021