Sodelovanje med organi

V veljavi so naslednji sporazumi o sodelovanju Komisije za preprečevanje korupcije z nacionalnimi organi: 

 • Sporazum o sodelovanju na področju preprečevanja korupcije, podpisan z Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Inšpektoratom RS za notranje zadeve dne 20. 2. 2019
 • Dogovor o uporabi IS MFERAC in pogodbeni obdelavi osebnih in drugih podatkov pri zagotavljanju delovanja IS MFERAC, podpisan z Ministrstvom za finance dne 30. 9. 2019
 • Pogodba o obdelavi in dostopanju do osebnih podatkov v evidencah osebnih podatkov, s katerimi upravlja Ministrstvo za notranje zadeve, podpisana z Ministrstvom za notranje zadeve dne 6. 1. 2011
 • Dogovor o sodelovanju v postopkih davčne izvršbe, podpisan z Carinsko upravo RS dne 12. 3. 2012

 

Dogovori o delovanju Erarja

 • Sporazum o posredovanju podatkov, podpisan z Upravo RS za javna plačila dne 10. 9. 2018
 • Dogovor o brezplačni uporabi javnih podatkov Poslovnega registra Slovenije, podpisan z AJPES dne 2. 3. 2011
 • Dogovor o brezplačni uporabi javnih podatkov registra transakcijskih računov, podpisan z AJPES dne 2. 3. 2011
 • Dogovor o sodelovanju Ministrstva za javno upravo in Komisije za preprečevanje korupcije, podpisan z Ministrstvom za javno upravo dne 25. 11. 2015
 • Dogovor o objavi podatkov iz portala javnih naročil v strojno berljivi obliki, podpisan z Ministrstvom za finance dne 21. 7. 2014
 • Dogovor o izmenjavi javno dostopnih podatkov informacijskega sistema MFERAC, podpisan z Ministrstvom za finance dne 17. 7. 2018
 • Pogodba o elektronskem posredovanju podatkov iz Centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, podpisana s KDD za leti 2020 – 2021 dne 9. 12. 2019
 • Dogovor o posredovanju in uporabi podatkov iz podatkovnih zbirk letnih poročil poslovnih subjektov za leto 2018 in letnih poročil v obliki pdf datotek za leto 2018, podpisan z AJPES dne 28. 5. 2019

 

Dogovori za eUpravo

 • Sporazum o medsebojnem partnerskem sodelovanju med Ministrstvom za javno upravo in Komisijo za preprečevanje korupcije (poročanje o premoženjskem stanju zavezancev), podpisan z Ministrstvom za javno upravo dne 6. 2. 2018
 • Dogovor o uporabi storitev zagotavljanja centralnih aplikacijskih gradnikov ter pogodbeni obdelavi osebnih podatkov med Ministrstvom za javno upravo in Komisijo za preprečevanje korupcije, podpisan z Ministrstvom za javno upravo dne 1. 4. 2019
 • Dogovor o obdelavi, posredovanju in dostopanju do osebnih podatkov iz evidence zavezancev s področja premoženjskega stanja, podpisan z Ministrstvom za javno upravo dne 22. 8. 2019