Član komisije je sodeloval v javnem naročilu, ki je bilo ovrednoteno na več kot znašajo mejne vrednosti. Po izbiri pa je bil znesek nižji od mejnih vrednosti. Ali mora član komisije poročati o premoženjskem stanju?

Ne glede na to, da je bila v postopku izpogajana končna vrednost nižja od mejnih vrednosti za poročanje premoženjskega stanja, obveznost poročanja premoženjskega stanja osebe, odgovorne za javna naročila, iz tega razloga ni izključena. Kljub nižji končni vrednosti je oseba zavezanec za poročanje premoženjskega stanja in je dolžna poročati svoje premoženjsko stanje do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.