Kdo mora voditi seznam daril. Ali so to državni organi ali ves javni sektor?

Sporočamo vam, da morajo skladno s 30. in 34. členom ZIntPK evidenco daril voditi le državni organi, lokalne skupnosti in nosilci javnih pooblastil, pri katerih so zaposleni funkcionarji. Kdo so funkcionarji, podrobneje določa 6. točka 4. člena ZIntPK – to so poslanci državnega zbora, člani državnega sveta, predsednik republike, predsednik vlade, ministri, državni sekretarji, sodniki ustavnega sodišča, sodniki, državni tožilci, funkcionarji v drugih državnih organih in samoupravnih skupnostih, poslanci iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu in drugi funkcionarji iz Slovenije v evropskih institucijah.
Prvi odstavek 32. člena ZIntPK določa, da državni in drugi organi ter organizacije, ki so dolžne voditi sezname daril, kopije teh seznamov za preteklo leto posredujejo Komisiji do 31. marca tekočega leta. Za ostale zaposlene, ki imajo status javnih uslužbencev in jih torej ne zavezujejo določbe ZIntPK glede daril, pa veljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih in Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi z daril, ki ju je pristojno tolmačiti in razlagati Ministrstvo za javno upravo.

(odgovor z dne 6.2.2012 št. 06271-1/2012-4)