Ali je lahko sekretar zveze hkrati tudi predsednik druge zveze ali organizacije?

Komisija ugotavlja, da se postavljeno vprašanje o nezdružljivosti sekretarja zveze z nalogami predsednika zveze ne nanaša na področje nezdružljivosti funkcij, ki ga ureja ZIntPK in za tolmačenje katerega je pristojna Komisija. ZIntPK namreč ureja nezdružljivost funkcij z drugimi dejavnostmi le za funkcionarje (poklicne ali nepoklicne) in ne posega na področje nezdružljivosti opravljanja nalog oseb, ki nimajo statusa funkcionarja.
Kot usmeritev k rešitvi vašega vprašanja vam lahko le svetujemo, da se obrnete na organe obeh zvez, v katerih nastopa navedena oseba, da preverijo ali je področje nezdružljivosti opravljanja nalog oseb na položajih urejeno v internih aktih oziroma statutih zvez.

(odgovor z dne 13.10.2011 št. 001-1/2011-824)