Na kakšen način se komisiji sporočajo podatki o prenehanju funkcije v povezavi z omejitvami poslovanja – ali naj to stori funkcionar sam (npr. z izjavo) ali naj to v njegovem imenu stori organ?

Funkcionarji morajo organu vsako spremembo sporočiti v 8 dneh od njenega nastanka, organi pa morajo nato v 15 dneh o tej spremembi poročati komisiji, in sicer v elektronski obliki. Spremembe, ki so nastale v konkretnem primeru (prenehanje funkcije občinskih svetnikov) mora komisiji sporočiti organ in sicer preko elektronskega obrazca. Na omenjen obrazec pod točko 5 Spremembe omejitev poslovanja pod rubriko Vrsta spremembe izberete polje Funkcionarju je prenehala funkcija, natisnjen in podpisan obrazec pa nato pošljete komisiji.