Ali je funkcija predsednika Kulturnega društva združljiva z delovnim mestom svetovalca za investicije na občini?

Komisija presoja (ne)združljivost opravljanja funkcij zgolj za funkcionarje, ne pa tudi za druge kategorije javnih uslužbencev, zato je vprašanja dovoljenosti opravljanja konkretne dodatne dejavnosti oziroma aktivnosti poleg osnovnega dela pri delodajalcu potrebno nasloviti na predstojnika, za dodatna pojasnila v zvezi z razlago Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 13/2007-uradno prečiščeno besedilo, št. 65/2008, v nadaljevanju: ZJU) pa zaprositi pristojno ministrstvo.

Odgovor z dne 10.01.2013 št. 06240-1/2013-8