Ali je potrebno Komisiji prijaviti tudi kontakte z lobisti, ki jih ima poslanec Evropskega parlamenta v Bruslju in ali je potrebno prijaviti le stike z lobisti registriranimi v Republiki Sloveniji?

Izhajajoč iz 16. točke 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) med lobirance oziroma lobiranke spadajo funkcionarji in javni uslužbenci v državnih organih in organih lokalne skupnosti ter pri nosilcih javnih pooblastil, ki odločajo ali sodelujejo pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov ter odločitev iz 14. točke 4. člena ZIntPK, s katerimi z namenom lobiranja komunicira lobist.

V skladu s 6. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 in 65/08) so državni organi vsi organi državne uprave: ministrstva, organi v sestavi ministrstev, vladne službe, upravne enote, Državni zbor RS, Državni svet RS, Ustavno sodišče RS, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, Komisija za preprečevanje korupcije, pravosodni organi ipd. Iz navedenega izhaja, da med državne organe ne spada Evropski parlament. To pomeni, kar je odgovor tudi na zastavljeni vprašanji, da poslanci Evropskega parlamenta iz Republike Slovenije ne sodijo med funkcionarje, ki bi bili dolžni poročati Komisiji o lobističnih stikih, kot to določajo določbe ZIntPK, ki se nanašajo na lobiranje.