Ali je vpis v register za lobiste brezplačen ali morajo lobisti plačati prispevek/takso?

Za vpis v register se plača taksa v skladu z Zakonom o upravnih taksah (po tarifni številki 1 in 3.1), ki trenutno znaša 22,60 EUR.