Kako komisija preverja podatke o delu lobista?

Komisija preizkusi, ali poročilo lobista vsebuje vse predpisane podatke. Če ugotovi, da je poročilo glede predpisanih podatkov pomanjkljivo, zahteva, da lobist v določenem roku poročilo ustrezno dopolni.

Komisija lahko preverja resničnost podatkov in navedb v poročilu:

  • z vpogledom v dokumentacijo lobista,
  • s poizvedbami pri interesnih organizacijah, za katere je lobist lobiral,
  • s poizvedbami pri državnih organih in lobirancih, pri katerih je lobist lobiral,
  • s poizvedbami pri političnih strankah in organizatorjih volilnih ter referendumskih kampanj,
  • s predlogom pristojnim organom, da opravijo revizijo poslovanja pri lobistu, gospodarski družbi, samostojnem podjetniku ali interesni organizaciji, kjer je lobist zaposlen, ali pri interesnih organizacijah, za katere je lobiral.