Kakšne so lahko sankcije za lobista, ki ne upošteva določil Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije?

Komisija lahko izreče lobistu naslednje sankcije:

  • pisni opomin,
  • prepoved nadaljnjega lobiranja v določeni zadevi,
  • prepoved lobiranja za določen čas, ki ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od 24 mesecev,
  • izbris iz registra,
  • globo od 400 do 2.000 EUR.