Kdo je lobist?

Lobisti so osebe, ki opravljajo dejanja lobiranja. Lobist, ki je vpisan v register lobistov, je polnoletna oseba, ki ni zaposlena v javnem sektorju, ji ni bila odvzeta poslovna sposobnost ter ni bila pravnomočno obsojena v Republiki Slovenija na več kot šest mesecev zapora. Izjema so funkcionarji, ki lahko postanejo lobisti šele po preteku dveh let, odkar jim je prenehala funkcija.

Lobist je tudi oseba, ki opravlja dejanja lobiranja in je zaposlena v interesni organizaciji, za katero lobira, oziroma je zakoniti zastopnik ali izvoljeni predstavnik te interesne organizacije. Za razliko od registriranih lobistov pa se tem osebam ni potrebno vpisati v register lobistov.