Sem član nadzora študentske organizacije, kateri tip funkcije moram izbrati?

Pod tip funkcije izberite “član organa nadzora” in kot podfunkcijo izberite “član študentske organizacije”.