Aktivnosti Komisije Mednarodno Novice Osrednje novice

Na 21. letnem srečanju mrež EPAC/EACN nagrada ukrajinskemu projektu

Svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje na Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Jana Kulevska Črepinko se je udeležila 21. letne konference in generalne skupščine Evropske protikorupcijske mreže v okviru Organizacije evropskih partnerjev v boju proti korupciji (EPAC/EACN). Dogodek se…
Read More
Novice Osrednje novice Usposabljanja

Usposabljanji o pomenu etike in integritete tokrat na ZRSŠ in Sovi

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi in vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič sta včeraj in danes izvedla usposabljanji o pomenu etike in integritete za slušatelje na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo in…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice Usposabljanja

Za Komisijo spet uspešen Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

Sodelavci Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden sodelovali na več dogodkih letošnjega Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Namestnik predsednika Komisije David Lapornik je spregovoril na okrogli mizi v okviru otvoritvene slovesnosti, v sredo je študentom Fakultete za varnostne…
Read More
Novice Osrednje novice Sporočila za javnost

Novela zakona o SDH kot prva uvaja sankcije za kršitve integritete

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1A), ki začne veljati v soboto, 19. 11. 2022, pridobila pomembno priznanje glede svojih pristojnosti pri obravnavi kršitev integritete in nasprotja interesov. ZSDH-1A…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Predsednik Komisije z nagovorom otvoril strokovno usposabljanje za vodilne na sodiščih in državnih tožilstvih

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi je danes kot prvi govorec otvoril štiridnevno Strokovno usposabljanje za predsednike in direktorje sodišč ter vodje in direktorje državnih tožilstev. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi Zbranim v Cankarjevem domu je spregovoril…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Komisija in FURS na sestanku o nadgradnji medsebojnega sodelovanja

Senat Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) se je danes sestal z vodstvom Finančne uprave RS (FURS). Na operativnem sestanku so se prisotni dogovorili o nadaljevanju in nadgradnji medsebojnega sodelovanja. Predsednik Komisije dr. Robert Šumi in v. d. generalnega direktorja FURS…
Read More
Aktivnosti Komisije Mednarodno Novice Osrednje novice

Komisija od danes dalje tudi formalno članica Evropske mreže za etiko javnega sektorja

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je z današnjim slovesnim podpisom pogodbe o ustanovitvi postala uradna članica Evropske mreže za etiko javnega sektorja (ENPE). Formalna ustanovitev je nadaljevanje junija v Parizu podpisane pristopne izjave, dogodek pa še bolj utrjuje vlogo Komisije…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Webinar družbe Deloitte: Komisija kot “center znanja in odličnosti” pri zaščiti žvižgačev

Komisiji za preprečevanje korupcije (Komisija) se s sprejetjem zakona o zaščiti prijaviteljev obeta pomembna vloga, in to je danes v videonagovoru spletne delavnice v organizaciji družbe Deloitte z naslovom »Zaščita žvižgačev in nov Zakon o zaščiti prijaviteljev« ponovno poudaril višji svetnik…
Read More
Mednarodno Novice Osrednje novice

»Obdobje ohlajanja«: iskanje ravnovesja med zaupanjem v javni sektor in pravico do nove zaposlitve

Kadar javni in zasebni sektor sodelujeta, je to sodelovanje z razlogom regulirano: če postane njun odnos preveč domač, kaj hitro lahko pride do korupcije, klientelizma, nepotizma in nasprotja interesov. Prav zato poznajo številne države, tudi Slovenija, mehanizme, ki funkcionarjem –…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice Usposabljanja

Komisija danes izvedla dve usposabljanji na temo integritete

Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in pravni svetovalec svetnik Službe za preventivo Blaž Kovač sta danes za slušatelje Upravne akademije Ministrstva za javno upravo in Pravne fakultete v Ljubljani izvedla usposabljanji s področja integritete.Mag. Vita Habjan Barborič…
Read More
Aktivnosti Komisije Mednarodno Novice Osrednje novice

Komisija na sestanku s predstavnikoma ameriškega veleposlaništva tudi o žvižgačih

Sodelavca Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) mag. Jana Kulevska Črepinko, svetnica za evropsko in mednarodno sodelovanje, ter Gregor Pirjevec, višji svetnik za upravne in sodne zadeve, sta se danes sestala z vodjo politično-ekonomskega oddelka Elizabeth MacDonald in vodjo ekonomskega oddelka…
Read More
Mesečna poročila Novice Osrednje novice

Poročilo o delu Komisije za oktober 2022

Senat Komisije je oktobra 2022 na dveh rednih sejah in dveh dopisnih obravnaval 26 zadev, od katerih v poročilu izpostavljamo:Seznanitev z opravljanjem dodatne dejavnosti funkcionarke v Kabinetu predsednika vladeKršitev določb o prepovedi oziroma omejitvi poslovanja dveh občinAnaliza zaposlovanj v času…
Read More
Novice Osrednje novice Zaposlovanje

Zaposlitev: javni natečaj SVETOVALEC ZA PREVENTIVO (m/ž) za nedoločen čas – 2 mesti

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 28. 10. 2022, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PREVENTIVO (m/ž) v Službi za preventivo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (šifra DM 44009, šifra DM po ZSPJS C017337)…
Read More
Novice Osrednje novice Usposabljanja

Ta teden sodelavke Komisije izvedle kar štiri usposabljanja

Sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so ta teden izvedle štiri usposabljanja. Pomočnica vodje Službe za preventivo Barbara Fürst je nagovorila uslužbence Banke Slovenija, vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič in nadzornica svetnica v Službi za preventivo Jana…
Read More
Novice Osrednje novice Zaposlovanje

Zaposlitev: javna objava TAJNICA FUNKCIONARJA V-I (m/ž), nadomeščanje z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas – 1 mesto

Komisija za preprečevanje korupcije danes, dne 27. 10. 2022, objavlja javno objavo za zasedbo prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta TAJNICA FUNKCIONARJA V-I (m/ž) v Uradu Komisije za določen čas s polnim delovnim časom – nadomeščanje javne uslužbenke (šifra DM 22056, šifra…
Read More
Novice Osrednje novice Prekrški funkcionarjev

Komisija zaključila s postopkom glede (ne)prijave premoženjskega stanja Roberta Goloba v družbi Gen-I

Komisija je zaključila postopek, uveden na podlagi marca 2022 prejete prijave, v zvezi z (ne)poročanjem premoženjskega stanja Roberta Goloba v času opravljanja funkcije poslovodne osebe (tj. predsednika uprave) družbe Gen-I. Postopek se je torej nanašal na funkcijo Roberta Goloba, preden…
Read More
Novice Osrednje novice Poročila Komisije Sporočila za javnost

Ocena integritete: kljub aktivni vlogi Komisije med funkcionarji še vedno nerazumevanje zakonskih obveznosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je v Poročilu ocene integritete v povezavi z nezdružljivostjo funkcij in s poročanjem premoženjskega stanja (ocena integritete) ugotovila nekatere nepravilnosti pri funkcionarjih Državnega zbora, vlade in ministrstev. Ugotovitve kažejo še vedno prisotno nerazumevanje in potencialno nespoštovanje določb…
Read More
Novice Osrednje novice Usposabljanja

Usposabljanje za uslužbence Banke Slovenije

Vodja Službe za preventivo na Komisiji mag. Vita Habjan Barborič je danes uslužbencem Banke Slovenije podrobno predstavila institut premoženjskega stanja. Vodja Službe za preventivo mag. Vita Habjan Barborič med usposabljanjem na Banki Slovenije. Foto: Banka Slovenije. Uslužbencem Banke Slovenije, ki…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Webinar Komisije in ZNS v Tednu prevar 2022: kako preprečiti korupcijska tveganja in se izogniti nasprotju interesov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) in Združenje nadzornikov Slovenije v okviru letošnjega Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah ponovno organizirata brezplačni spletni seminar – webinar, tokrat na temo praktičnih primerov preprečevanja nastanka korupcijskih tveganj in mehanizmov izogibanja nasprotju interesov v postopkih…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Spoznavni sestanek Komisije s predstavniki Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes skupaj z namestnikoma Simonom Savskim in Davidom Lapornikom ter vodjo Službe za nadzor na Komisiji Katjo Mihelič Sušnik in vodjo Službe za preventivo mag. Vito Habjan Barborič sestal…
Read More
1 2 3 36
Pomakni se na vrh

Accessibility Toolbar