Osrednje novice

Lobiranje interesnih organizacij

Ena pomembnejših novosti, ki jih je uvedla novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije iz novembra 2020, je, da so o lobističnih stikih dolžne poročati tudi interesne organizacije, in sicer v primerih, ko zanje lobira neregistrirani lobist.Konec januarja se izteče…
Read More
Novice Osrednje novice Pojasnila Komisije Sporočila za javnost

Stališče Komisije glede javnih nastopov funkcionarjev v predvolilnem času

Ob začetku leta, v katerem se bomo večkrat podali na volišča, Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v okviru svoje vloge krepitve integritete in delovanja pravne države podaja stališče glede javnih nastopov funkcionarjev, tako tistih s politično funkcijo kot tudi funkcionarjev…
Read More
Mesečna poročila Osrednje novice

Poročilo o delu Komisije za december 2021

V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za december 2021. Poročilo december 2021
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Konec januarja se izteče rok za poročanje o premoženjskem stanju

Začasno spremenjene uradne ure za področje premoženjskega stanja Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja v dneh od ponedeljka, 3. januarja 2022, do vključno ponedeljka, 7. februarja 2022, začasno spremenjene uradne ure, in sicer bodo v…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Začasno spremenjene uradne ure za področje premoženjskega stanja

Komisija za preprečevanje korupcije obvešča, da bodo za področje premoženjskega stanja v dneh od ponedeljka, 3. januarja 2022, do vključno ponedeljka, 7. februarja 2022, začasno spremenjene uradne ure, in sicer bodo v tem času uradne ure vsak delovni dan med…
Read More
Osrednje novice Usposabljanja

Usposabljanje za zaposlene na UJP o institutih ZIntPK

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla še tretje usposabljanje za zaposlene na Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Predstavnici Komisije sta predstavili vsebine s področja integritete in preprečevanja korupcije, na katere morajo biti javni uslužbenci pozorni pri…
Read More
Druge odločitve Odločitve Komisije Osrednje novice

Obvestilo o uvedbi preiskave zoper predsednika vlade

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) obvešča, da je na podlagi ugotovitev v predhodnem preizkusu v zvezi s kadrovskimi menjavami na mestih izvršnih in neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) zoper predsednika Vlade Republike Slovenije uvedla postopek preiskave glede…
Read More
Odločitve Komisije Osrednje novice Zaključne ugotovitve

Zaključen postopek v zvezi s prodajo bioplinarne na DUTB

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je zaključila postopek predhodnega preizkusa prijave v zvezi s prodajo bioplinarne v Dobrovniku s strani Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Ker ni ugotovila kršitev Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, prijave ni sprejela v…
Read More
Odločitve Komisije Osrednje novice Zaključne ugotovitve

Zaključen postopek v zvezi z (nekdanjimi) člani nadzornega sveta in uprave SDH

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) javnost obvešča, da je zaključila postopek suma kršitve integritete, ki ga je vodila zoper šest članov nadzornega sveta in uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), ki so te funkcije opravljali v letu 2019. V vseh primerih…
Read More
Osrednje novice Usposabljanja

Usposabljanje pravosodnih policistov

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes izvedla usposabljanje pravosodnih policistov z naslovom Integriteta javnega uslužbenca. Pričakovano ravnanje javnih uslužbencev je določeno v zakonih, podzakonskimi aktih in etičnih kodeksih. Zaradi obsežnosti normativnih okvirjev je pomočnik vodje Službe za nadzor na…
Read More
Mesečna poročila Osrednje novice

Poročilo o delu Komisije za november 2021

V priponki objavljamo vsebinsko poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za november 2021.Poročilo november 2021
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Pri urejanju nezdružljivosti funkcij še veliko prostora za izboljšave

S spletno okroglo mizo na temo nezdružljivosti funkcij se je danes končal Teden boja proti korupciji v organizaciji Komisije za preprečevanje korupcije. Razprava je pokazala, da gre za perečo tematiko, ki ji bo treba v prihodnosti nameniti dodatno pozornost –…
Read More
Osrednje novice Zaključne ugotovitve

Ustavitev 12 postopkov preiskav zoper zaposlene na ZRSBR v zvezi z nabavami zaščitne opreme

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je ustavila 12 postopkov preiskav, ki jih je lani v zvezi s sumi kršitev integritete pri nabavah zaščitne opreme oziroma medicinskih pripomočkov uvedla zoper pet uradnih oseb, zaposlenih oziroma nekdaj zaposlenih na Zavodu RS za…
Read More
Aktivnosti Komisije Osrednje novice

Krepitev integritete otrok v šolah za integritetno družbo v prihodnosti

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je danes v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) v okviru Tedna boja proti korupciji za več kot 150 slušateljev pripravila okroglo mizo na temo pilotnega projekta »Krepitev integritete otrok v osnovnih šolah«. Pilotni…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice

Dan usposabljanj o institutih ZIntPK

Strokovne sodelavke Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) so danes v okviru Tedna boja proti korupciji 2021 po aplikaciji Zoom izvedle dan usposabljanj o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Predstavile so osnove posameznih institutov, ki bodo uradnim osebam…
Read More
Novice Odločitve Komisije Osrednje novice Priporočila Komisije Zaključne ugotovitve

Predlog NIJZ, da vzpostavi zakonito stanje, in priporočila za spremembe zakonodaje

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) je po odločitvi Državne revizijske komisije o nezakonitosti izbranega postopka NIJZ za javno naročilo za klicne centre temu predlagala, da sproži postopke uveljavljanja ničnosti pogodb ali da z izvajalcema sklene sporazum o skrajšanju pogodb ter…
Read More
Aktivnosti Komisije Novice Osrednje novice Sporočila za javnost

Integriteta naj postane standard v družbi

Obvestilo Pri pretvorbi absolutnega zneska potencialne korupcije v Sloveniji v prvotni objavi spodnjega prispevka 6. 12. 2021 je prišlo do napake. 3,5 milijarde eur, kolikor bi lahko po nekaterih raziskavah znašala maksimalna višina korupcije v Sloveniji na leto, ni 13,5%…
Read More
Novice Osrednje novice

Ocena stroškov korupcije v Sloveniji

Raziskava raziskovalnega centra evropskega parlamenta (European Parliamentay Research Service), ki jo je leta 2016 izvedel RAND Europe, ugotavlja, da je strošek korupcije na ravni Evropske unije nekje med 180 in 990 milijardami EUR BDP. Iz omenjene raziskave Evropska stranka zelenih…
Read More
Odločitve Komisije Osrednje novice Zaključne ugotovitve

Ugotovitve Komisije glede nezdružljivosti funkcij Ferenca Horvátha in Stanislava Rojka

Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) obvešča javnost o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poklicnih funkcionarjev poslanca Državnega zbora RS Ferenca Horvátha in župana Občine…
Read More
Aktivnosti Komisije Osrednje novice Usposabljanja

O etiki vodenja za ravnatelje in institutih ZIntPK za ministrstvo

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (Komisija) dr. Robert Šumi se je danes udeležil XXX. Strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva. Zaposlena na Komisiji pa je o institutih Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spregovorila slušateljem Ministrstva za okolje in…
Read More
1 2 3 27
Pomakni se na vrh